15, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

ఎన్నికలు! ఎన్ని కలలు?పార్టీలు చేసే గారడీ
సాటి రాదు ఏ  పేరడీ 
అయిదేళ్ళు అసలు గడువు !
సర్కారు ఎన్నాళ్ళు నడువు? 
వస్తే మధ్యంతరం! 
యిక లేదు గత్యంతరం

అర చేతిలో స్వర్గాలు 
నోటికొచ్చిన వాగ్దానాలు 
ప్రేమతో తీస్తారు ప్రాణాలు 
దానికే పడుతారు జనాలు

వర్గాలకు అగ్ర తాంబూలం 
మతం అవుతుంది మరో గాలం 
ప్రాంతల మాయ జాలం 
దేనికయిన  అవుతారు గులాం!
ఆ తెలివి తెటలకు సలాం!

వెండి తెర బొమ్మలు ఆకర్షణ 
చూసేందుకు జనం నిరీక్షణ 
ప్రక్క పార్టీల దూషణ 
ఎవరు చేసేను విచారణ?

నల్ల డబ్బు వెలుగు చూస్తుంది 
ఓటర్ల కళ్ళు మూస్తుంది 
సారా తెలివిని ముంచుతుంది 
భవిష్యత్తును తుంచుతుంది 
బ్యాలెట్ లో యింకు నింపుతుంది 

ఇస్తారు మరో సెలవు దినం 
ప్రజాస్వామ్యానికి తద్ధినం 
టీవీ ముందు సగం జనం 
విద్యావంతులు మరీ హీనం! 
తలపించె దట్టని వనం 
అవినీతి చేసే గానం 

నోటు కు లోకువ ఓటు 
భవితకు చేయు చేటు 
అభివృద్దికి తీరని లోటు 
తగిలేను ధరల ఘాటు 
జనానికే పడె వేటు 
ఎక్కడుంది హక్కులకు చోటు 

మన దేశంలో ఎన్నికలు
తలపిస్తాయి తిరనాలు 
నిజంకావు  సామాన్యుని కలలు
తీరుస్తాయి తుచ్చ కోరికలు 
పేరుస్తాయి, సాలిడు వలలు 


3 వ్యాఖ్యలు: