13, జులై 2013, శనివారం

విజయం అంటే ?

విజయం ఎంతో ప్రియమయినది
చాల విలువయినది
దానికి అందరు మిత్రులే
దాని ముందు అందరు ఆశక్తులే
దాని పుట్టుక చర్చనియం
పొందితే ఆకర్ష నియం

విజయం శాంతికి పునాది
నూత నానికి నాంది
రేపటికి వారధి
భవిష్యత్తుకు  సారధి

నిశ్చయంతో పరిచయం
సాధనతో సహవాసం
కృషితోనే తన స్నేహం
ధైర్యానికి దాసోహం
అదే విజయ రహస్యం

కాలంతో ఖరిధు అవుతుంది
వృదా చేస్తే తన షరాబు చేస్తుంది
అపజయానికి నవాబు చేస్తుంది
గెలుపు లేని గరిబు చేస్తుంది

ఓటమితో మొదలవుతుంది
ఓర్పుతో రగులు కుంటుంది
నేర్పుతో చేరువవుతుంది
తెలివితో సొంత మవుతుంది
గర్వంతో అంతమవుతుంది

విజయం అంటే విశ్రాంతి కాదు
నీతోనే ఆగిపోదు
ఓటమి ఎప్పుడు నిద్ర పోదు
నీ సాధన సాగలేదో.......
విజయం తిరిగి రాదు

విజయం అంటే గెలవటం కాదు
విజయం అంటే పోరాడటం
విజయం అంటే సాధీంచటం కాదు
విజయం అంటే సాధన చేయటం
విజయం అంటే గర్వం కాదు
విజయం అంటే వినయం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి