30, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

మాతృభూమి

ఓ పవిత్రమయిన నే పుట్టిన నేల
ప్రపంచాని సంవత్సరాలుగా చదువుతున్నాను
కొలువు పై ఆశను నిలువునా కాల్చేసాను
నిన్ను చిలుస్తూ నా తండ్రి
నాపై ఆశాలు పెంచాడు
తన వాళ్ళ కాదంటూ ముసుగు తన్నేశాడు

నిన్ను తిరిగి నా చెప్పులు కరిగి పోయాయి
నా కాళ్ళు అరిగి పోయాయి
ఫలితం నీలాగె ఉంది
స్వయం ఉపాదికి సత్తువేది?
అప్పు ఇస్తామన్న బ్యాంకు ఆచుకేది?
గంపెడు అక్షరాలున్న
నీపై అసహ్యమేస్తుంది
నాపై నాకే జాలేస్తుంది
నిన్నపహస్యం చేస్తూ మనసు తృప్తి పడుతుంది

నీపై శవాలు నాటి
చావుల వ్యవసాయం చేయాలనుంది
నా సోదరుల ఉసురు తగిలే
నివు స్మశానంలా మరుతున్నావు
ఏముంది నీలో గొప్ప?
గొప్పదయినా ఆకలి తప్ప!
శాంతికి చిహ్నం నీవా?
నెత్తురు రుచే ఎరుగవా?
ప్రజాస్వామ్యం నీ  పాలికా?
అదిగో నీ  ప్రజల చావూ కేక !
ఓ నేల నీకు ఆత్మసాక్షి లేదా?
నీకు అంతరాత్మ లేదా?

యికనయిన మానుకో కాలం చెల్లిన ని గొప్పలు
నీకు మాయలు కూడా తెలుసా?
లేక నేనంటే నా మనసుకు అలుసా?
తీరదు దానికి నీపై మేహం
చూపదు నీపై నా ద్వేషం

అమ్మ తెచ్చిన మట్టికుడులో
యిసుక రాయి సంగింతం చిలికింది
నా నుండి "అమ్మ" కమ్మని రాగం పలికింది
నీళ్ళ చెంబుతో అమ్మ పరుగులు
తొలగి పోతున్న అజ్ఞానం తెరలు
పరాయి నేల కనేది మనుషులే
వారి ప్రవర్తన మాత్రం పక్షులే

నిందించిన నాలుకను నికర్పించాలనుంది
మరిగిన నెత్తురు తో నిన్ను కడగాలనుంది
ప్రంపచానికి నీ గొప్ప చెప్పాలని
నన్ను నేను క్షమిస్తున్నాను
నిన్ను చిలుస్తూ బ్రతుకుతాను
నా మార్పును నే బ్రతికిస్తాను
నీపై ఒట్టు, నే పుట్టిన నా నేల

4 వ్యాఖ్యలు:

  1. కవిత బావుంది .అక్కడక్కడా అచ్చు తప్పులు దొర్లకుండా చూసుకోండి . All the best !

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  2. పరిమళం గారు చాల చాల కృతఙ్ఞతలు తప్పకుండా మీ సలహా పాటిస్తాను కాస్త ఎక్కడ తప్పులు ఉన్నాయో చెప్పితే సరిదిద్దుకుంటాను

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  3. అచ్చుతప్పులతోఉన్నా కవిత బావుంది. అక్కడక్కడా విరవండి.మరీ పొడవుగా వుంది.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు